<< Preview1 / 122 / 123 / 124 / 125 / 126 / 127 / 128 / 129 / 1210 / 1211 / 1212 / 12Další >> 
<< Preview1 / 122 / 123 / 124 / 125 / 126 / 127 / 128 / 129 / 1210 / 1211 / 1212 / 12Další >> 

Nejsem podporovatel politického aktivismu umělců, a jsem odpůrce jejich snahy měnit politiku mj. prostřednictvím prohlášení a petic. Práce umělců spočívá v umění, ne v politice. Pouze volení zástupci, kteří jsou přímo zodpovědní lidem mají právo vykonávat moc. Pokud jsou lidé nespokojení s jejich prací, či pokud si přejí jinou politiku, je jejich právem volit ty, kteří ji zajistí. Umělci, intelektuálové a další aktivisté nejsou volení a nereprezentují nikoho vyjma sami sebe. Nemají proto právo hovořit do politiky ve smyslu jejího aktivního ovlivňování. Jejich práce může pomáhat politice ve smyslu kritiky, karikatury, reflexe a osvěty, nikdy však nesmí dosáhnout hranice, která je určená suverénu demokratické moci - lidu, a jeho nástroji, voleným a zodpovědným zástupcům.