<< Preview1 / 162 / 163 / 164 / 165 / 166 / 167 / 168 / 169 / 1610 / 1611 / 1612 / 1613 / 1614 / 1615 / 1616 / 16Další >> 
<< Preview1 / 162 / 163 / 164 / 165 / 166 / 167 / 168 / 169 / 1610 / 1611 / 1612 / 1613 / 1614 / 1615 / 1616 / 16Další >> 

Když jsem začínal pracovat jako odborný poradce, byla mou první zastávkou logicky pozice lektora ve vzdělávacích firmách. Dnes už to dělám jen zcela výjimečně a v tématech, kterými se Firemní sociolog nezabývá, ale přesto považuji tuto etapu pracovního života za cenný zdroj zkušeností a snad i životního moudra.

Jedna z prvních firem, se kterou jsem se potkal, byla malá vzdělávačka z krajského města. Sídlili v oprýskaných kancelářích společně s velkoobchodem, kam zatékalo. Pan majitel, odborník na slovo vzatý, zajišťoval obsah „již od roku 1994“ (na to nezapomenu), jeho manželka, jak jsem pochopil snad třetí, byla manažer a obchodník v jedné osobě. Co bylo ale na té firmě nejlepší, byl malý tým lektorů, opravdových expertů na různé obory od marketingu, přes obchod, po management kvality, výrobu a personální řízení. Byl jsem mezi nimi naprostý začátečník, a bylo mi ctí pracovat s lidmi, kteří doopravdy rozuměli tomu, co dělají. Nadto, nad nikoho se nepovyšovali, byli velmi přátelští, a předávat své zkušenosti nejenom že dovedli, ale hlavně se nebáli. Bylo to fajn.

Pro tuto firmu jsem připravoval několik seminářů, a přednášel je v klientských firmách vesměs tak dva dny měsíčně, docela pravidelně. Díky tomu jsem mohl sledovat, jak se mění. A změny to byly nemalé.

Nejprve nějakou dobu všechno fungovalo jako v …malé firmě, která umí dobře svou práci, ale která se pomalu vyčerpává. Pak ale nastala modernizace. Ve firmě se objevilo nové vybavení. Nové tabule, nový nábytek, počítače, projektory. Pak si nechali nakreslit nové logo, nové webové stránky, nové image. Všechno se to vyčistilo, zmodernizovalo, provzdušnilo.

Začali pořádat mnoho vzdělávacích akcí pro veřejnost. V tradičních, i v progresivních tématech. Ještě více pro firmy. Potřebovali nové sídlo - na honosné adrese v centru města. Dělal jsem je pro ně jako spolupracovník, a současně na přání majitele připravoval „mladé přednášející“, vesměs absolventy, kteří měli začít pro firmu školit jednodušší témata.

Čeho jsem si z počátku nevšiml, bylo, že někam postupně mizeli ti lidé, kteří byli skvělí odborníci Myslel jsem si, že se s nimi pouze nepotkávám, ale oni skutečně fyzicky pracovali méně a méně. Když jsem se přišel podívat na školení na téma, které mne zajímalo, a našel tam o něm povídat jednoho z těch čerstvých absolventů, myslel jsem, že uslyším něco nového, ale zjistil, že dotyčný tomu nerozumí. Když jsem pak majiteli řekl, že nebýt kolegiální, tak to, co tam říká, mu rozbiju na kusy, pouze pokrčil rameny. Pochopil jsem, že na odborníka už nejsou peníze.

Tak, jak se firma zlepšovala a modernizovala po stránce fyzických věcí a vybavení, klesala její odborná úroveň. Týkalo se to akcí pro veřejnost, ale ještě více těch pro firmy. Méně a méně kompetentní lidé omílali dokola stejné věci a posluchači, zaměstnanci firem, je odmítali poslouchat. Na vině bylo to, že prakticky celý systém byl financován ne z jejich iniciativy, ale z dotací, a že dílem kvůli jejich nastavení, dílem kvůli režijním nákladům vznikal silný tlak na snížení ceny práce. Jestliže na začátku byla poněkud ošuntělá firma s perfektními lidmi, na konci byla blýskající se společnost avšak bez jakéhokoli obsahu. Tím, kdo na to trpěl bych pochopitelně zákazník, a pro mnoho nejen manažerů, nakonec už nešlo o nic jiného, než si ta školení "odtrpět".

Naše spolupráce skončila, když mi den před konáním plánovaného školení pro firemního zákazníka zavolala manažerka s tím, že se honorář za práci poradce „z organizačně - dotačních důvodů“ snižuje na polovinu. Řekl jsem jí, že ať si v takovém případě ten obsah zajistí sama, a další hovor už nezvednul.  Ex post jsem zjistil, že obdobnou zkušenost udělali téměř všichni bývalí kolegové.

Pokud uvažujete, nebo se těšíte na to, že pro svou firmu získáte odborné vzdělávání z Evropských dotací, přečtěte si prosím ještě jednou tento příběh, a přemýšlejte, kdo a v jaké kvalitě vám ho poskytne. Slovutná značka a „mnoho zkušeností s projekty“ vám výsledek nepojistí, právě naopak. Pokud vám mohu dát odborný tip insidera, dotace zcela odvrhněte.