<< Preview1 / 152 / 153 / 154 / 155 / 156 / 157 / 158 / 159 / 1510 / 1511 / 1512 / 1513 / 1514 / 1515 / 15Další >> 
<< Preview1 / 152 / 153 / 154 / 155 / 156 / 157 / 158 / 159 / 1510 / 1511 / 1512 / 1513 / 1514 / 1515 / 15Další >> 

Pokud vás znepokojuje fakt, že si Číňané ustanovili doživotního prezidenta a chystáte se jej otlouct o hlavu prezidentovi českému, poslyšte nejprve následující: Anglický filozof a zakladatel moderního konzervatismu Edmund Burke říkal, že každý národ by měl dělat to, co je pro něj tradiční. Čína strávila posledních více než dva tisíce let jako císařství, a pouze necelé minulé století coby republika. Právě toto krátké období (mimochodem poslední císař dožil jako poslanec), bylo naplněno nejen největším pokrokem, ale také úpadkem a masakry "velkého skoku" a "kulturní revoluce". S ohledem na výše uvedené se nelze divit, pokud Číňané hledají návrat k tradici, a to moderními prostředky, přičemž ustanovení stabilního vládce je tradiční. Co znepokojuje mne je, že tradice se v některých ohledech mění, a že dříve izolacionistická Čína chce být sebevědomou velmocí. V náš výrazný neprospěch v jejim velmocenském úsilí je, že nás Číňané dalece přesahují nejen početním stavem, ekonomickým výkonem a v neposlední řadě výzbrojí, ale hlavně a zejména schopností dlouhodobého koncepčního plánování a discipliny. Toto je podle mého názoru problém, kterému je potřeba se věnovat. .