<< Preview1 / 202 / 203 / 204 / 205 / 206 / 207 / 208 / 209 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 20Další >> 
<< Preview1 / 202 / 203 / 204 / 205 / 206 / 207 / 208 / 209 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 20Další >> 

Vytvářet strategii vyžadující omezení běžného života občanů, jako je tomu nyní v případě koronaviru, není snadné a rozhodně se to nedá dělat tak, že jakkoli rázný vůdce "bouchne pěstí do stolu", protože tento druh autority funguje jen po velmi omezenou dobu. Je třeba hledat takovou míru intenzity, kterou budou lidé schopni přijmout, a která současně přinese co nejvyšší praktický účinek. Pokud je nezbytné přijmout radikálnější opatření, pak pouze po kratší dobu, méně razantní mohou být udržována déle. Neustále se musí sledovat, jak lidé na opatření reagují a jak velká je míra delikvence, tj. kolik jich ho obchází. Prosazování dlouhodobě udržitelných opatření je tanec mezi parametry. Představa některých politiků i novinářů o "ukázněných občanech" i o tom, že je občanům možné cokoli vnutit silou je nejen naivní, ale přímo nebezpečná. Hezký den.

checkmate 1511866 640

Můj Twitter