<< Preview1 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 9Další >> 
<< Preview1 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 9Další >> 

Když jsem zde minule hovořil o tom, co můžeme udělat, aby nás Facebook nezadusil depresivním a negativistickým obsahem, přišla řada podnětných dotazů. Mj. k tomu, že podobný problém představuje nejenom sociální síť, ale obecně média. Je nějaký způsob, jak se zbavit mediální snahy nás stresovat a děsit, ale přitom se od médií zcela neodříznout? Coby mediální poradce pro tento účel používám propracovanou metodiku (a chcete-li,velmi rád vám pomohu s její implementací do vaší osobní či manažerské praxe), avšak to nejdůležitější lze shrnout následovně:

1)    Pouze dvě média
Absolutní většině lidí bohatě postačuje, pokud sledují jen velmi málo médií. Spoléhat se na jediné je málo, protože poskytuje neúplnou a příliš zkreslenou informaci o světě, věnovat se pěti je příliš, protože to stojí váš čas a vaši pozornost. Mohu-li dát tip, zvolte si dvě (relativně) seriózní média, která patří rozdílným vlastníkům, a ideálně která mají odlišnou základní podstatu a ta sledujte. Ideální je, pokud tato média nestojí za sebou v řetězci přebírání zpráv. Rychlá volba: Hospodářské Noviny a Český rozhlas Radiožurnal. Zprávám v jiných médiích se nevěnujte, stejně jako jiným médiím samotným. Ty podstatné se k vám stejně nakonec dostanou, ty ostatní vás nezajímají.

2)    Odstraňte arogantní intelektuály
Drtivá většina komentářů, názorů, glos, a dalších hodnocení není ničím jiným, než prázdným tlacháním nekompetentních příživníků, které se vás snaží přesvědčit o tom, abyste si mysleli totéž, co majitel média. Pokud si umíte udělat vlastní názor, zkombinujte zprávy dvou mimochůdných  médií (viz předchozí bod), odmocněte intenzitu výsledku a hledejte uprostřed.
Skutečný problém komentářů a tzv. analýz (nechme stranou debatu, co je skutečná analýza, a zda se v českých médiích vůbec objevuje) není ve vyprázdněném obsahu, ale v tom, že se vám snaží vnutit emoce svých autorů, což je několik, dokola se opakujících žlučovitých postaviček. Na ně nesmíte přistoupit.

3)    Sledujte ukončené události
Průběžné výsledky sčítání voleb jsou absolutní zbytečnost, protože jediná podstatná věc jsou ty konečné. Očekávané události, pokud nemají přímý vliv na váš život či práci, jsou zcela zbytečné, a vůbec vás nemusí zajímat, starejte se jen o ty, které již proběhly. Aktuální situace v Ugandě, na Ukrajině, ani kdekoli jinde, nemá-li bezprostřední vliv na váš byznys nebo na vaši existenci je věc, které byste se měli programově vyhýbat. Děje-li se mimo vaši životní sféru něco, co skutečně potřebujete, sledujte souhrny a přehledy, ne tzv. živé zpravodajství. Je to proto, že toto zpravodajství je z podstaty nepřesné, neúplné, a často trpí hyperbolami (všimněte si, že odhady počtu obětí čehokoli jsou vždy násobně horší, než skutečná čísla).

4)    2x denně
Právě tolikrát má smysl sledovat média. Pro většinu lidí platí, že nejlépe v poledne a večer. Proč ne ráno? Protože ráno média nemají žádné informace, a tak vás krmí přehledy „očekávaných událostí“, jejichž použitelnost jsme si už přiblížili.

Přejeme vám hodně úspěchů!