<< Preview1 / 172 / 173 / 174 / 175 / 176 / 177 / 178 / 179 / 1710 / 1711 / 1712 / 1713 / 1714 / 1715 / 1716 / 1717 / 17Další >> 
<< Preview1 / 172 / 173 / 174 / 175 / 176 / 177 / 178 / 179 / 1710 / 1711 / 1712 / 1713 / 1714 / 1715 / 1716 / 1717 / 17Další >> 

Klíčovou podmínkou pro fungující stát, ekonomiku, rodiny a společnost je, aby politická a ekonomická elita dbala na vytváření a udržování stability. Předvídatelné prostředí a předvídatelné chování řídící vrstvy je tím, co umožňuje ne pouze přežít, ale i prosperovat v nepředvídatelných vnějších podmínkách, a to všem. Asi nejvíce volají po stabilitě podnikatelé, ale s výjimkou kverulantů a těch, kteří žijí z chaosu, je jeho udržení v zájmu všech poctivých občanů.

I když nám asi přijde jako samozřejmé, že stabilita je něco, po čem většina lidí prahne, a i když se může zdát, že každá elita se zdravým rozumem by se o ní měla snažit, pravda je bohužel jiná. Aby o ně ve skutečnosti usilovala, je potřeba vůle po dosahování základní shody a pro ní musí existovat silná poptávka. To nejlepší, co můžeme pro stabilitu udělat je tak dát to jasně a zřetelně najevo svým zástupcům. Ať už jsou to představitelé levice, pravice, nebo jiných politických proudů, že si přejeme žít v prostředí, ve kterém existuje základní míra shody, a ve kterém se hledají řešení problémů na bázi společně přijatelného minima, ne v hledání antagonismů a odmítání všeho, co nepochází od nich samotných. Bude-li náš hlas dostatečně silný a vytrvalý, elitě nezbude nic jiného, než ho vyslyšet, protože jinak se ona sama vystaví riziku značné nestability.

Společenská stabilita je podmínkou toho, aby se drtivá většina z nás měla dobře. Mysleme na to, a  dejme  své elitě jasně a nekompromisně na vědomí, že je to naše vůle.

Můj Twitter