<< Preview1 / 192 / 193 / 194 / 195 / 196 / 197 / 198 / 199 / 1910 / 1911 / 1912 / 1913 / 1914 / 1915 / 1916 / 1917 / 1918 / 1919 / 19Další >> 
<< Preview1 / 192 / 193 / 194 / 195 / 196 / 197 / 198 / 199 / 1910 / 1911 / 1912 / 1913 / 1914 / 1915 / 1916 / 1917 / 1918 / 1919 / 19Další >> 

Propadá veřejnost, pokud jde o koronavirová opatření, apatii? Obávám se, že tento názor je do jisté míry pravdivý. Opatření trvají příliš dlouho, jsou z pohledu veřejnosti chaotická, často se mění a jejich účelnost je otázkou. Zdá se ale, že část lidí celý problém koronavirové pandemie začala přecházet; ignorovat. Chovat se, jako by zde takové riziko nebylo a to se všemi důsledky, které to jim osobně i nám všem přináší.
Můžeme to těmto lidem vyčítat? Jsem přesvědčen, že nikoli. Apatie má mnoho příčin, ale jednou z podstatných je, podle mého názoru, to, že lidé jsou přetíženi mediálním informováním o ní. Neustálé "hrocení", mediální vyhrožování "čísly", nejhoršími scénáři, obviňování všech, kteří nesdílejí "správný" názor, démonizace části odborné veřejnosti, to vše si vybírá svou daň. Jak upozornil třeba Jakub Horák  a také jak vidím v pracovní praxi, dochází k tomu, že lidé nachází rozpor mezi tím, o čem informují média, a s čím se setkávají ve svém životě . Mezi přirozené důsledky takového rozporu patří mimo jiné také rezignace; popření problému a s ní související apatie. Jinak řečeno, příliš mnoho negativně pojaté osvěty a strašení vede ve výsledku k ignorování. Lidé se chovají, jako by se jich problém ve výsledku nijak netýkal.
V takové atmosféře je velice obtížné prosazovat jakákoli opatření, protože v ní selhávají jak vysvětlující a preventivní, tak i represivní nástroje a jednou z mála možností, která ještě zbývá k mobilizaci "rezignovaných občanů", je, viděno mým úhledm pohledu, nalezení jedné, významné a charismatické osobnosti, která boj proti koronaviru zastřeší a bude působit pozitivním a sjednocujícím dojmem. Osobně bych byl ale pro, aby v první řadě média a novináři začali výrazným způsobem preferovat pozitivní narativum a experty, kteří místo strašení a vyhrožování ukazují pozitivní směr a ukazují cestu k řešení. Přeji vám hezký den.

camel 993822 640

 

Můj Twitter