<< Preview1 / 202 / 203 / 204 / 205 / 206 / 207 / 208 / 209 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 20Další >> 
<< Preview1 / 202 / 203 / 204 / 205 / 206 / 207 / 208 / 209 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 20Další >> 

Řešením problému uprchlíků, kteří utíkají do Evropy není rozdělit si je podle jakýhkoli "kvót", které by určovala Evropská Unie. Řešení má tři části, a tyto části je potřeba kombinovat dohromady, protože každá sama bez dvou zbývajících přinese jen další utrpení.

Část 1: humanitární podpora v zemích původu. Vyspělé země by měly poskytovat systematickou, přesně zacílenou, pomoc lidem, kteří jsou postiženi válkami a nestabilitou v krizových regionech. Tito lidé si nezaslouží trpět, a je na nás, abychom jím pomohli - v místech, kde jsou doma.

Část 2: eliminace vstupních cest. Uprchlíci jsou v EU nelegálními imigranty, kteří se sem dostávají za pomoci profesionálních převaděčů - zločinců, pašeráků lidí. Proti těmto podnikatelům s neštěstím je třeba zasahovat. Radikálně, systematicky, účinně. Potápět jím lodě, zavírat je jako piráty, Blokovat je, postihovat,trestat. Ne z nich dělat "partnery"

Část 3: stabilizace regionu. Blízký východ je přirozeně volatilní region, ale velkou část viny za stav, který zde pane nese Evropa a také USA. Není správné podporovat rebely proti legitimním vládám. Není správné vyzbrojovat teroristické organizace. není správné podporovat masová hnutí, která jsou proti tradičnímu řádu. Pokud nebudeme zasahovat do politiky, která nám nepatří, nebudeme podporovat nestabilitu. Pak nebudou uprchlíci.

Pokud si uvědomíme tyto zásady, a pokud se jich budeme držet, problém se zmírní, nikoli vyřeší. Tomu málu uprchlíků, kteří se sem dostanou bychom měli poskytnout maximální pomoc a podporu - po nezbytně nutnou dobu, a jen za předpokladu, že se budou chovat v souladu s našimi zákony i kulturními zásadami.

Pokud souhlasíte, prosím, sdílejte.

Můj Twitter